2017-06-02 13:48:48

Prijave i upisi u srednje škole

Klikom na OPŠIRNIJE možete vidjeti važne dokumente za upise u I. razred srednje škole u šk. godini 2017./2018.

 

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole dostupan je ovdje.

ttps://mzo.hr/sites/default/files/migrated/pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final.pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama dostupan je ovdje.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2017./2018. dostupna je ovdje.

https://mzo.hr/hr/objavljena-odluka-o-upisu-ucenika-u-razred-srednje-skole-u-skolskoj-godini-20172018 

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za šk. godinu 2017./2018. dostupne su u publikacijama prema tipu učenika:

- Redovni učenici

https://www.upisi.hr/docs/Publikacije_2017_2018_Redovni.pdf

- Učenici s teškoćama u razvoju 

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_2017_2018_teskoce.pdf

- Umjetnički programi i odjeli za sportaše

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_2017_2018_umjetnicke_sportasi.pdf

- Kandidati iz drugih obrazovnih sustava - Primjeri bodovanja

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_%202017_2018_iz_drugih_sustava.pdf 

- Primjeri bodovanja

https://www.upisi.hr/docs/Primjeri_bodovanja.pdf 


Osnovna škola "Podrute"